Bezoek van de bibliotheek

Bezoek van de bibliotheek

Vorige week kwam Mariëtte bij ons op bezoek. Mariëtte is leesmediaconsulent en komt bij ons op de locatie voorlezen aan de kinderen. Deze keer las zij een boekje voor op de babygroep. 

Bezoek van de bibliotheek op de locatie, er wordt voorgelezen aan de kinderen. - Lucy's Kinderdagsalon - Zaandam