Kan mijn kind incidenteel een dag extra opvang krijgen bij het kinderdagverblijf?

Op ons kinderdagverblijf is het mogelijk om uw kind incidenteel een dag extra te laten komen. Dit moet u wel van te voren aanvragen bij de leidsters op de groep of via het ouderportaal. Het is echter afhankelijk van de bezetting of aan uw verzoek voldaan kan worden. Voor de extra dag opvang wordt u gevraagd een formulier af te tekenen. Op basis hiervan wordt de extra opvang achteraf aan u gefactureerd.

Gerelateerde vragen en antwoorden betreft kindplaatsing

kindplaatsing

Op ons kinderdagverblijf kan uw kind na overleg met de groepsleiding samen met u besluiten het kind eerder door te laten stromen. Indien het voor het welzijn en de ontwikkeling van uw kind beter zou zijn. Uiteraard is dit alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat.

Op ons kinderdagverblijf is het mogelijk om uw kind incidenteel een dag extra te laten komen. Dit moet u wel van te voren aanvragen bij de leidsters op de groep of via het ouderportaal. Het is echter afhankelijk van de bezetting of aan uw verzoek voldaan kan worden. Voor de extra dag opvang wordt u gevraagd een formulier af te tekenen. Op basis hiervan wordt de extra opvang achteraf aan u gefactureerd.