Archieven FAQs

Heeft Lucy’s Kinderdagsalon een oudercommissie?

Ja, ons kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Zo’n commissie houdt vanuit het standpunt van de ouders in de gaten of het kinderdagverblijf goed functioneert. Tijdens oudercommissiebijeenkomsten komen ook beleidsonderwerpen aan bod, waarin de oudercommissieleden hun inbreng hierover kunnen geven. Mocht u…