Archieven FAQs

Wat houdt het keurmerk Zoönosen in?

Zoönoses zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen.. Dierenverzorgers die dieren onder hun hoede hebben, worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag of bezoekers gevaar kunnen lopen.. Om aan te tonen dat wij als kinderdagverblijf maatregelen nemen om…

Hoe verloopt de wenprocedure?

Uiterlijk een maand voordat uw kind gaat starten, nemen wij contact met u op om een afspraak voor een intakegesprek en wenafspraken te maken. Het wennen bouwen we in overleg met u langzaam op in tijdsduur. Het is altijd mogelijk…

Is kinderopvang goed voor een kind?

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van uw kind. Uw kind wordt namelijk opgevangen door professionals die uw kind zo goed mogelijk proberen te motiveren en stimuleren met leeftijdsgerichte activiteiten. Daarnaast is de kinderopvang…

Heeft Lucy’s Kinderdagsalon een oudercommissie?

Ja, ons kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Zo’n commissie houdt vanuit het standpunt van de ouders in de gaten of het kinderdagverblijf goed functioneert. Tijdens oudercommissiebijeenkomsten komen ook beleidsonderwerpen aan bod, waarin de oudercommissieleden hun inbreng hierover kunnen geven. Mocht u…