Wat voor groepen heeft ons kinderdagverblijf?

Ons kinderdagverblijf heeft alléén twee horizontale groepen. Een babygroep van 0 tot 2 jaar en een peutergroep van 2 tot 4 jaar.

Gerelateerde vragen en antwoorden betreft beleid

beleid

Ja, ons kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Zo’n commissie houdt vanuit het standpunt van de ouders in de gaten of het kinderdagverblijf goed functioneert. Tijdens oudercommissiebijeenkomsten komen ook beleidsonderwerpen aan bod, waarin de oudercommissieleden hun inbreng hierover kunnen geven. Mocht u ontevreden zijn over zaken die u niet zelf kunt of wilt aankaarten bij de leiding, dan kan de oudercommissie dat voor u doen.

Ja, op ons kinderdagverblijf hebben wij kippen. De kippen staan buiten op het speelplein.

De overgang van thuis naar het kinderdagverblijf is voor ieder kind een hele ervaring. Tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de startdatum, krijgt u van ons alle informatie om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij Lucy’s kinderdagsalon hanteren wij twee korte wendagen. Beide wendagen vinden plaats voor de startdatum van de overeenkomst. Bij voorkeur vinden de wendagen plaats op de contractdagen van het kind. Is dit niet mogelijk, dan mag u kind ook op een andere dag wennen.

Borstvoeding geven en kinderopvang is uitstekend te combineren. Op de locatie is een koelkast aanwezig waar uw afgekolfde borstvoeding voorzien van naam bewaard kan worden. Ook is er de mogelijkheid om extra voorraad in de vriezer te bewaren. Om de borstvoeding op te warmen, maken wij gebruik van een flesverwarmer. U kunt bij de pedagogisch medewerker aangeven hoeveel en hoe vaak uw kind mag drinken.

Vanuit pedagogisch oogpunt adviseren wij om uw kind minimaal twee dagen per week naar het kinderdagverblijf te brengen. Het kind raakt met twee dagen opvang meer gewend aan de omgeving, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen in de groep.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van uw kind. Uw kind wordt namelijk opgevangen door professionals die uw kind zo goed mogelijk proberen te motiveren en stimuleren met leeftijdsgerichte activiteiten. Daarnaast is de kinderopvang een goede voorbereiding voor de basisschool.

Bij afwezigheid van het vaste personeel op het kinderdagverblijf, proberen wij zoveel als mogelijk vaste invalkrahcten in te zetten.

Wij vinden dat zieke kinderen thuis het beste kunnen herstellen. Wij kunnen niet voldoende aandacht aan een ziek kind geven. Met het oog op eventuele besmetting van de andere kinderen is het ook wenselijk dat een ziek kind thuis blijft. Daarom hanteren wij op ons kinderdagverblijf een ziektebeleid dat tevens rekening houdt met de adviezen van de GGD. U krijgt het ziektebeleid per mail toegestuurd en u kunt deze ook terug vinden op het ouderportaal.

Op ons kinderdagverblijf maken wij gebruik van een pedagogisch beleid. Hierin staat alle informatie omschreven betreft de werkwijze en richtlijnen van Lucy’s Kinderdagsalon. Klik hier om ons pedagogisch beleid in te zien.

Bij verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar in de groep. Jongere kinderen kijken naar de oudere kinderen en leren hiervan in hun ontwikkeling. Oudere kinderen leren rekening te houden met jongeren kinderen. Bij een horizontale groep zitten kinderen in dezelfde leeftijd bij elkaar. Er kan onderscheid gemaakt tussen een babygroep of peutergroep. De ruimtes zijn speciaal ingericht naar leeftijd en ontwikkeling.

Op ons kinderdagverblijf kan een extra dag of een ruildag aangevraagd worden via het ouderportaal of bij de leidsters op de groep. n

Ons kinderdagverblijf heeft alléén twee horizontale groepen. Een babygroep van 0 tot 2 jaar en een peutergroep van 2 tot 4 jaar.

Ons kinderdagverblijf hanteert een gezond voedingsbeleid. Voor iedereen is de benaming “een gezond voedingsbeleid” anders. Wij volgen de Schijf van Vijf, hebben een gezond traktatiebeleid en bieden zowel warme maaltijden als broodmaaltijden aan om de kinderen een zo gevarieerd mogelijk voedingsaanbod te bieden.n

De Pedagogisch coach heeft een ondersteunende rol naar medewerkers en locatiemanagers. Zij komt een keer per maand op ons kinderdagverblijf. In eerste instantie ondersteunt de Pedagogisch coach de pedagogisch medewerkers in hun pedagogisch handelen. Daarnaast kijkt zij mee met de pedagogisch medewerker wanneer gesignaleerd wordt dat er zorgen zijn omtrent een kind. Door het observeren, het opstellen van handelingsplannen en het voorzien van advies komen zij samen tot een oplossing en/of begeleiding van het kind.

Ons Kinderdagverblijf is ieder jaar op de nationale feestdagen gesloten. Klik hier voor een uitgebreider overzicht van de extra sluitingsdagen.

Een niet afgenomen dag op het kinderdagverblijf wordt genoteerd, hiermee bouwt u ruildagen op. U heeft een maximum van 5 ruildagen per kalenderjaar.

Op ons kinderdagverblijf is het mogelijk dat u stagiaires tegen komt. Wij vinden het belangrijk om pedagogisch medewerkers in opleiding te begeleiden tot volwaardige leidsters. Wij zijn een SBB gecertificeerde locatie.