FAQ categorie beleid

Is kinderopvang goed voor een kind?

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van uw kind. Uw kind wordt namelijk opgevangen door professionals die uw kind zo goed mogelijk proberen te motiveren en stimuleren met leeftijdsgerichte activiteiten. Daarnaast is de kinderopvang…

Heeft Lucy’s Kinderdagsalon een oudercommissie?

Ja, ons kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Zo’n commissie houdt vanuit het standpunt van de ouders in de gaten of het kinderdagverblijf goed functioneert. Tijdens oudercommissiebijeenkomsten komen ook beleidsonderwerpen aan bod, waarin de oudercommissieleden hun inbreng hierover kunnen geven. Mocht u…