Zoönosen keurmerk

Zoönosen keurmerk

Lucy’s is in het bezit van een Zoönosen keurmerk! 
Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders, op wiens bedrijf de dieren contact hebben met mensen, geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat u maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen. Hierbij vult u jaarlijks een zoönosechecklist in samen met uw dierenarts. Deze checklist bevat een algemeen deel met vragen en een deel met vragen per diersoort: schapen en geiten, runderen, paarden/ezels, varkens en pluimvee/(water) vogels. 

Zoönosen keurmerk 3